Teaser - Hissjö Taxi ett minne blott återbesöket

Publicerades den 19 jan 2021
Klipp från kommande video då MOS gör ett återbesök hos "Mercamannen" Hans Brodin som tog över sina föräldrars taxiföretag 1994. Hasse visar då upp långa några av sina gamla långa Mercedes och Volvos, samt härlig nostalgisk taxikuriosa.
Bli medlem i kanalen för att få åtkomst till flera förmåner:
senewss.info/my/LRG4kwAGxFyELE33Q8bvtA.htmljoin

Kommentarer